© HEXA corp s.r.o., Táboritská 880/14, Praha 3, hexacorp@hexacorp.eu
Home
O nás
Služby IT
Reference
Kontakty
Kariéra
Pro registrované
Facility
Služby pro Retail
Mystery shopping ... , Školení ... , Dovednosti ... , Marketing ... , Reklama ...
Služby pro Retail
Setkání s prodejcem by mělo v klientovi zanechat pozitivní zážitek. Prodejce by měl klienta pozitivně naladit jak v průběhu rozhovoru, tak i při rozhodování. Klient byt měl odcházet s dobrým pocitem a úsměvem.
Takový by měl být ideální průběh prodeje.
Mystery shopping je způsob jakým pomáháme našim klientům takového ideálního průběhu dosáhnout nebo se k němu, alespoň maximálně přiblížit.

Kvalita je naším cílem, proto využíváme výhradně léty prověřené a spolehlivé profesionální mystery shoppery.
V případě, že naše řady potřebujeme rozšířit přijímáme vždy jen profesionály s doložitelnými, kladnými referencemi.

Našim klientům nabízíme dva typy mystery shoppingu:

1. efektivní
hodnotící kritéria:
první dojem
začátek a vedení rozhovoru
prodej navazujícího či jiného produktu
ukončení prodejního rozhovoru
prvopohledová kontrola čistoty prodejny a prodejního místa

2. klientský
hodnotící kritéria:
výhradně dle specifikace klienta
Návrhy marketingových plánů
Skoordinujeme veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy.
Vydefinujeme nejlepší možný koktej nástrojů marketingové komunikace se zákazníky.

Návrhy kampaní
Zpracujeme situační analýzu, která poskytne informace o silných a slabých stránkách společnosti, o jejích příležitostech a hrozbách.
Stanovíme cíle reklamní kampaně a navrhneme optimální reklamní strategii s ohledem na cílovou skupinu spotřebitele.
Vyčíslíme nákladovou stránku reklamní kampaně.

Analýzy a průzkumy trhu
Vyhodnotíme sílu tržní konkurence
Specifikujeme silné stránky hlavních hráčů na trhu a jejich tržní podíly
Definujeme nedostatky začínajících firem na trhu
Najdeme mezírky v trhu
Provedeme rozbor koncových zákazníků

Grafika, ostatní
Vytvoříme grafické návrhy reklamních ploch, zajistíme veškeré reklamní materiály.
Navrhneme a vytvoříme Corparate Identity vaší společnosti.
Zajistíme tiskoviny - hlavičkový papír, vizitky, razítka, reklamní předměty, .....
Mystery shopping
Pro naše klienty poskytujeme servis v podobě zvyšování dovedností a kvalifikace jejich zaměstnanců.
Naše kursy a školení je připraví jak na budoucí kariéru ve stávajícím zaměstnání, tak i na start v zaměstnní novém.

Pro naše klienty provádíme školení:

Prodejní dovednosti, jednání se zákazníky

Zbožíznalství dle požadavků klienta

Reklamace a spotřebitelské právo,
reklamační legislativa

Manažerské schopnosti do úrovně
středního managementu
(vedoucí prodejny, oblastní a regionální
manažer)

Timemanagement
Marketing, Reklama
Školení, dovednosti